Hybrid vs. Plug-in Hybrid

predná maska auta s označením hybrid

6 minút čítania


V súčasnej dobe, keď zvyšovanie environmentálnej osvety a udržateľnosti prevyšuje automobilový priemysel, elektrické a hybridné vozidlá získavajú na popularite. Zatiaľ čo tradičné spaľovacie motory stále dominujú na trhu, stále viac ľudí sa obracia k hybridným a plug-in hybridným vozidlám, aby zredukovali emisie a spotrebu paliva. V tomto článku sa pozrieme na hlavné rozdiely medzi hybridnými a plug-in hybridnými vozidlami a zhodnotíme ich výhody a nevýhody.


Hybrid

V prvom rade si povieme, aké hlavné charakteristiky má Hybridné vozidlo. Takýto typ pohonu kombinuje spaľovací motor s elektromotorom a batériou. Tieto autá môžu byť známe aj ako HEV (Hybrid Electric Vehicle). Hlavným cieľom hybridných vozidiel je zlepšiť účinnosť palivového systému, znižovať emisie a spravidla asistuje spaľovaciemu motoru pri nízkych rýchlostiach. Pri vyšších rýchlostiach alebo pri jazde na dlhšie vzdialenosti sa obvykle zapne spaľovací motor. Naopak pri brzdení sa obnovuje časť elektrickej energie, ktorá je následne použitá pri menej dynamickom štýle jazdy, kedy riadiaca jednotka motora prepína medzi týmito dvoma agregátmi podľa potreby. 

Výhody hybridných vozidiel:

  • Nižšia spotreba paliva a emisie CO2 v porovnaní s konvenčnými spaľovacími vozidlami,
  • regeneratívne brzdenie, ktoré obnovuje časť energie pri brzdení a ukladá ju do batérie,
  • nižšie náklady na palivo a vyššia energetická účinnosť v mestskej premávke s častým zastavovaním a rozbiehaním.

Nevýhody hybridných vozidiel:

  • Nízky dojazd čisto na elektrickú energiu a nižšia kapacita batérie v porovnaní s plug-in hybridnými vozidlami,
  • pri dlhších cestách a vyšších rýchlostiach sa môže prejaviť aj vyššia spotreba paliva, pretože spaľovací motor musí so sebou „ťahať“ aj batériu a elektromotor navyše. 

Plug-in Hybrid

Plug-in hybridné vozidlá (PHEV) sú tiež hybridné vozidlá, ale s väčším dôrazom na elektrický pohon. Okrem spaľovacieho motora majú PHEV väčšiu kapacitu batérie, ktorú je možné dobíjať napríklad brzdením ale aj z elektrickej siete na nabíjacích staniciach či doma v garáži z vlastnej elektrickej siete. Tieto vozidlá majú obvykle vyšší dojazd čisto na elektrickú energiu než štandardné hybridy a môžu byť používané na kratšie vzdialenosti čisto na elektrický pohon, spravidla je to okolo 60 km. 

Výhody plug-in hybridných vozidiel:

  • Väčší elektrický dosah, čo umožňuje častejšie jazdiť na elektrický pohon,
  • menej emisií CO2 a nižšia spotreba paliva v porovnaní s hybridnými a konvenčnými vozidlami,
  • možnosť dobíjania z elektrickej siete, čo zvyšuje ekonomickú výhodnosť a environmentálnu udržateľnosť.

Nevýhody plug-in hybridných vozidiel:

  • Vyššia cena oproti hybridným vozidlám alebo s čisto spaľovacím motorom kvôli drahšej technológii, batérii a elektromotoru,
  • väčšia hmotnosť kvôli väčšej batérii, čo môže ovplyvniť jazdné vlastnosti vozidla a v niektorých prípadoch aj veľkosť batožinového priestoru auta.

Hybridné a plug-in hybridné vozidlá predstavujú určite veľký a zásadný krok smerom k ekologickejšej budúcnosti automobilového priemyslu. Zatiaľ čo hybridné vozidlá sú ideálne pre tých, ktorí hľadajú zvýšenú účinnosť paliva a obmedzenie emisií, plug-in hybridy sa hodia pre tých, ktorí chcú využívať viac elektrického pohonu a jazdiť na elektrický pohon na kratšie vzdialenosti. Výber medzi hybridom a plug-in hybridom závisí od individuálnych preferencií a potrieb každého vodiča. S postupom technológií a zlepšujúcou sa infraštruktúrou pre elektromobily sa očakáva ďalší nárast popularity hybridných a plug-in hybridných vozidiel v najbližších rokoch. 

Všetky články