Adresa

IB Partner s.r.o.

Jána Ondruša 63/3403

Stupava 90031

IČO: 53 752 180

DIČ: 212 147 62 25

IČ DPH: SK212 147 62 25

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

Číslo účtu: SK77 1100 0000 0029 4911 5241

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK77 1100 0000 0029 4911 5241

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 41194/S

Kontakt na predajcov

+421 948 888 567 info@i-auto.sk
+421 948 777 567 ponuky@i-auto.sk
+421 948 888 567 predaj@i-auto.sk

Napíšte nám