Adresa

CRB Group s.r.o.

Ferdiša Kostku 35/43

Stupava 90031

IČO: 44 527 161

IČ DPH: SK2820002328

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

Číslo účtu: 262 507 5183 / 1100

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK94 1100 0000 0026 2507 5183

Kontakt na predajcov

Pavol Šuda 0907 88 51 03 info@i-auto.sk
ponuky@i-auto.sk
predaj@i-auto.sk

Napíšte nám